KOL – Pneumokokvaccination

Pneumokokvaccination ved KOL

Incidensen af invasiv pneumokoksygdom i Danmark er ca. 20/100.000/år og dødeligheden er omkring 16%. Patienter med KOL har op til 6 gange øget risiko for pneumokokpneumoni sammenlignet med lungeraske, og herudover er rygning en selvstændig risikofaktor for pneumokokinfektion. Patienter >= 65 år med KOL, som fortsat ryger og har mindst to betydende komorbiditeter har en OR >40 for pneumokoksygdom.

Der findes aktuelt to forskellige pneumokokvacciner: en 23-valent polysakkaridvaccine (Pneumovax/PPV23) og en 13-valent konjugeret vaccine (Prevenar 13/PCV13). PPV23 og PCV13 medierer to forskellige typer immunrespons og dækker forskellige serotyper, dog er 12 af de 13 typer i PCV13 indeholdt i PPV23. Et nyligt Cochrane review, der inkluderede kontrollerede studier af enten PPV eller PCV mod kontrol hos KOL patienter, fandt at vaccinerede havde mindre risiko for samfundserhvervet pneumoni (OR 0.62 og NNT 21) men ikke specielt nedsat risiko for pneumokokpneumoni. Desuden havde vaccinerede nedsat risiko for KOL eksacerbationer (OR 0.60 og NNT 8), men der var ingen forskel på indlæggelser eller dødelighed mellem vaccinerede og uvaccinerede.

Kliniske retningslinjer har tidligere anbefalet enkeltvaccination med PPV23 til patienter over 65 år med klinisk betydende KOL og til patienter under 65 år med FEV1< 40% af forventet eller kardiel komorbiditet. På baggrund af den potentielt additive effekt af de to vacciner lyder nye anbefalinger fra Statens Se

rum Institut 2014 og GOLD 2017 at KOL-patienter > 65 år og/eller FEV1 < 40% vaccineres efter nedenstående strategi:

  • Hvis tidligere vaccineret med PPV23, da enkeltdosis af PCV13 minimum et år efter PPV23.
  • Hvis ikke tidligere vaccineret med PPV23, da enkeltdosis af PCV13 efterfulgt af PPV23 minimum 8 uger senere.
  • Revaccination med PPV23 sker efter individuel klinisk vurdering og tidligst 5 år efter den første vaccination med PPV23. Såfremt der er gået 5-10 år måles antistof forud for vaccinationen. Efter 10 år er antistof-måling ikke nødvendig forud for revaccination.

Der er klausuleret tilskud til Prevenar 13 til patienter i målgruppen.

REFERENCER:

  1. Curcio D, Cané A, Isturiz R. Redefining risk categories for pneumococcal disease in adults: critical analysis of the evidence. Int J Infect Dis. 2015 Aug; 37:30-5.
  2. Walters JA, Tang JN, Poole P, Wood-Baker R. Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 24;1:CD001390.
  3. Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Statens Serum Institut 2014. http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Vaccination/Risikogrupper/Pneumokokvaccination%20uden%20for%20brnevaccinationsprogrammet%20i%20Danmark%20v15%202.ashx
  4. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 2017 report. http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd/