ABPA!

Ny retningslinje omkring Allergisk Bronkopulmonal Aspergillose er nu tilgængelig.

Flyttet fra gruppen “Interstitielle” til “Andre”.

Læs den og bliv klogere 🙂