KLARINGSRAPPORTER

Alfa1 retningslinie 2011

DLS Fælles planlægning af behandlingsmål 2015

DLS klaringsrapport om palliation 2015

DLS Rehab mappen 2003

Iltklaringsrapport 2010

LFU standard 2023

Lungeemboli 2004

Nationale tuberkuloseprogram 2000

NIV Guidelines 2006 

Pulmonal Hypertension Klaringsrapport

Screening for lungekræft 2000

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram 2018