KLARINGSRAPPORTER

Alfa1 retningslinie 2011

DLS Fælles planlægning af behandlingsmål 2015

DLS klaringsrapport om palliation 2015

DLS Rehab mappen 2003

Iltklaringsrapport 2010

Latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere og andre biologiske lægemidler 2010

LFU Standard 2007 

Lungeemboli 2004

Nationale tuberkuloseprogram 2000

NIV Guidelines 2006 

Pulmonal Hypertension Klaringsrapport

Screening for lungekræft 2000

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram 2018