KOMPETENCESKEMAER

Assessment form flexible bronchoscopy CAMES

Kompetenceskemaer Lungemedicin maj 2019 til logbognet

Rater instructions pleuracentesis CAMES

Thorakocentesis kompetenceskema CAMES

Vejledning til bedømmere Bronkoskopi og EBUS kompetenceskema CAMES