PALLIATIONSUDVALG

Udvalg under opbygning

Kontaktperson: Ovl Vibeke Gottlieb fra Hvidovre Hospital