SKEMAER

Her finder du skemaer du kan anvende i din hverdag, samt SOP til afholdelse af kursus i DLS regi (øverst).

SOP til kursus / symposium i DLS regi

ACQ 7 spørgeskema Akut svær astma

ACT Astmakontroltest spørgeskema Akut svær astma

Akut svær astma spørgeskema

Akutfolder – tryk

Akutfolder – web

Alfa-1-antitrypsin mangel (A1AT) vejledning registrering og substitutionsbehandling

Borg dyspnø skala

CAT score-skema

CAT Vejledning

CCQ danish Dansk pr uge

CCQ Dansk danish 24h

DLS Checkliste for inhalationsteknik Astma og KOL medicin Akut svær astma

Epworth Sleepiness Scale Spørgeskema DK version Akut svær astma

EQ 5D 5L – Helbredsspørgeskema – ASACtrial

Forslag til registeringsskema KOL

Gangafstand målt ved incrSWT til maximal iltoptagelse kol

Graf til omregning fra iltoptagelse til ganghastighed

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale – Dansk

Hastighed hvormed patienten skal lave udholdenhedstest

High Flow behandling – Praktisk opstart

Incremental walk test incrSWT kol

Medical Research Councils dyspnø skala

PAVS – Physical activity vital signs questionnaire

PAVS Physical activity vital signs questionnaire – Ændret den 2. november 2020

Rekruttering til specialet

Resultater af cykeltræningen

SGRQ – St. Georges Hospitals spørgeskema om luftvejsproblemer

SOP til kursus i DLS regi

Træningsdagbog kol

Vejledning i gennemførelse af enduranceSWT

Vejledning i gennemførelse af incr SWT gangtest med stigende intensitet