BESTYRELSEN

FORMAND
I bestyrelsen siden 2019

Ulla Møller Weinreich

Forskningsansvarlig Overlæge ph.d. Klinisk Lektor
Lungemedicinsk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg

Send email

NÆSTFORMAND
I bestyrelsen siden 2019

Vibeke Gottlieb

Overlæge, ph.d.
Lungesektionen
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre

Send email

KASSERER
I bestyrelsen siden 2020

Thomas Kromann Lund

Overlæge, ph.d.
Afsnit for lungetransplantation og lungesygdomme, Hjertecentret
Rigshospitalet
Inge Lehmanns Vej 7
2100 København Ø

Send email

SEKRETÆR
I bestyrelsen siden 2021

Stefan Møller Luef

Uddannelsesansvarlig overlæge
Lungemedicinsk afdeling J
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 2
5000 Odense C

FYL REPRÆSENTANT
I bestyrelsen siden 2020

Barbara Bonnesen Bertelsen

1. Reservelæge
Afd. for Medicinske Sygdomme
Lungemedicinsk Sektion
Herlev-Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 1
2900 Hellerup

Send email

BESTYRELSESMEDLEM
I bestyrelsen siden 2021

Uffe Bødtger

Overlæge, professor
Lungemedicinsk afdeling
Sjællands Universitetshospital
Næstved Sygehus
4700 Næstved

SEKRETARIAT

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
Lungemedicinsk Afdeling
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg

Send email