OM DLS

Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)

Det er selskabets formål at sikre en stadig udvikling i kvaliteten af det arbejde, der udføres indenfor lungemedicin samt fremme og udvikle det videnskabelige arbejde indenfor lungemedicinske sygdomme. Herudover at afholde videnskabelige møder for medlemmerne samt være rådgivende overfor sundhedsmyndighederne vedrørende videreuddannelse i lungemedicin.

Selskabet repræsenterer det lungemedicinske speciale overfor danske sundhedsadministrative myndigheder samt overfor tilsvarende udenlandske selskaber. Selskabet er repræsenteret i DSIM (Dansk Selskab for Intern Medicin) og LVS (Lægevidenskabelige Selskaber).

Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL), som repræsenterer den næste generation af lungemedicinske speciallæger, er organiseret under DLS.