SPECIALESPECIFIKKE KURSER

Hovedkursusleder

Overlæge, ph.d., Morten Borg

Medicinsk Afdeling

Sygehus Lillebælt Vejle

Send email

1 Kursus i klinisk respirationsfysiologi

2 Kursus i KOL og NIV

3 Kursus i astma

4 Kursus i allergi

5 Kursus i pulmonale infektioner

6 Kursus i infiltratudredning inkl pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse

7 Kursus i invasiv diagnostik

8 Kursus i interstitielle lungesygdomme

Specialespecifikke kurser i lungemedicin 2022-2029