Forskningsbevillinger

Fem forskningsbevillinger á 50.000 DKK er i spil 🙂

Bevillingerne gives til medlemmer af DLS som støtte til et specifikt forskningsprojekt indenfor det lungemedicinske område.

 

Bevillingerne kan søges ved indsendelse af:

en motiveret ansøgning, max en side.

-en kort projektbeskrivelse, max 2 sider.

-et max to-siders CV fra ansøger.

 

Ansøgninger skal indsendes til dls.dlsoffice@gmail.com senest 1. oktober 2023.

Bevillingsmodtagerne annonceres på årsmødet.

For detaljer se tidligere fremsendt mail.

 

På vegne af bestyrelsen