Ph.d.-forsvar

Kalender-indhold drøftet i bestyrelsen

Vi vil gerne give plads til ph.d.-forsvar.

Send følgende oplysninger til kassereren – evt også link el pdf fil:

Titel:

Ved læge:

Hovedvejleder:

Medvejleder(e):

Dato/tid:

Sted:

/TKL