KOL

KOL – Vejledning

Danske KOL-Guidelines Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS). Stikord: kol, Epidemiologi, risikofaktorer, diagnose, klassifikation, forebyggelse, stratifikation, komorbiditet, CAT,Læs mere