Retningslinjer

Rygeophør

1.0 BAGGRUND Rygning er den mest betydende enkeltstående årsag til død, sygdom, tabte leveår og ulighed i sundhed i Danmark.

Læs mere