Retningslinjer

Bronkiektasi

Emne: Non-cystisk fibrose bronkiektasier 1.1. DEFINITION OG FOREKOMST Bronkiektasier er en irreversibel tilstand af abnorm dilatation af luftvejene, sædvanligvis associeret

Læs mere

Sarkoidose

1.1. DEFINITION  Sarkoidose er en systemisk granulomatøs sygdom karakteriseret ved dannelse af epithelioidcellegranulomer med flerkernede kæmpeceller og uden central nekrose

Læs mere