Retningslinjer

OHS

1. DEFINITION OG FOREKOMST 1.1. DEFINITION: Alveolær hypoventilation i vågen tilstand med paCO2 > 6,0 kPa BMI ≥ 30 kg/m2

Læs mere

Sarkoidose

1.1. DEFINITION  Sarkoidose er en systemisk granulomatøs sygdom karakteriseret ved dannelse af epithelioidcellegranulomer med flerkernede kæmpeceller uden central nekrose i

Læs mere