Andre

Rygeophør

1.0 BAGGRUND Rygning er den mest betydende enkeltstående årsag til død, sygdom, tabte leveår og ulighed i sundhed i Danmark.

Læs mere

Lungerehabilitering

1.1.  DEFINITION OG PRINCIPPER VED LUNGEREHABILITERING Lungerehabilitering defineres jf. Sundhedsstyrelsen som ”de multidisciplinære sundhedsaktiviteter, der i en helhedsorienteret, men individueltLæs mere

OHS

1. DEFINITION OG FOREKOMST 1.1. DEFINITION: Alveolær hypoventilation i vågen tilstand med paCO2 > 6,0 kPa BMI ≥ 30 kg/m2

Læs mere

Urticaria

1. DEFINITION OG FOREKOMST Urticaria er en gruppe af sygdomme, der er kendetegnet ved udvikling af kvadler og/eller angioødem. Urticaria

Læs mere

Søvnapnø

BAGGRUND Respirationsforstyrrelser associeret med søvn omfatter; DG47.3 Søvnapnø DG47.32 Obstruktiv søvnapnø syndrom DG47.31 Central søvnapnø DE66.2 Ekstrem fedme med hypoventilation

Læs mere